Par ceļa zīmes uzstādīšanu

Sakarā ar veiktajiem ceļa atjaunošanas darbiem uz  pašvaldības ceļa Nr 68-6 “Mīšteļi – Vērdiņi – Vaboles pagasta robeža” ar 20.10.2015. tiks uzstādīta masas ierobežojuma ceļa zīme Nr. 312 ”Masas ierobežojums 7 tonnas”.