Par ceļu atjaunošanas darbiem Līksnas pagastā

Informējam, ka 03.08.2015. SIA „Krustpils” Reģ. Nr. 45403000253, juridiskā adrese Rīgas iela 33, Jēkabpils, uzsāka ceļu atjaunošanas darbus šādiem pašvaldības ceļiem: „Mīšteļi – Vērdiņi- Vaboles pagasta robeža” Pk 1.170 – 1.180 un „Klingerieši – Zeltapurvs” Pk 0.000 – 0.980.

Ceļu atjaunošanas darbus plānots pabeigt trīs mēnešu laikā.