Par pieteikšanos platību maksājumiem

Pieteikties platību maksājumiem 2017.gadā varēs no 11.aprīļa līdz 22.maijam. LAD klienti klātienes konsultācijas par EPS lietošanu, noslēgt EPS līgumu, piereģistrēties kā LAD klienti, iesniegt klientu datu izmaiņas, palīdzību aizpildīt un iesniegt pieteikumus elektroniski varēs saņemt Dienvidlatgales RLP (Mehanizatoru iela 2a, Preiļi) un sektoros: Daugavpilī , Sēlijas ielā 25; Krāslavā, Skolas ielā 9.
 LAD sniegs klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
LAD darbinieki sniegs konsultāciju Līksnas pagasta pārvaldē 15.05. no plkst. 10.00 līdz 15.00.