Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2019.09.25 Liksna 2019/2 Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2019.04.17 Līksna 2019/1 Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielas atjaunošanas darbi Līksnas pagastā Aktīvs
2018.11.28 Līksna 2018/7 Projektēšana un autoruzraudzība Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru Pārtraukts
2018.09.21 Līksna 2018/6 Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2018.06.18 Līksna 2018/5 Jauna traktora ar aprīkojumu iegāde Pabeigts
2018.05.15 Līksna 2018/4 Jaunatnes ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi Pabeigts
2018.03.22 Līksna 2018/3 Jauna traktora ar aprīkojumu iegāde Pabeigts
2018.02.16 Līksna 2018/2 Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2018.01.17 Līksna 2018/1 Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo centru Pārtraukts
2017.02.17 Līksna 2017/1 Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2016.05.23 LĪKSNA 2016/5 Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi Pabeigts
2016.03.04 Līksna 2016/3 Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2016.02.02 Līksna 2016/2 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā Pabeigts
2015.10.27 Līksna 2015/6 Meta „Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanai” izstrāde Pabeigts
2015.07.17 Līksna 2014/5 Ceļu atjaunošanas darbi Līksnas pagastā Pabeigts
2015.06.03 Līksna 2015/4 Ceļu atjaunošanas darbi Līksnas pagastā Pārtraukts
2015.05.12 Līksna 2015/3 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2015.02.11 Līksna 2015/2 Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2015.03.05 Līksna 2015/1 Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2014.12.16 Līksna 2014/4 Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2014.08.04 Līksna 2014/3 Līksnas pagasta autoceļu periodiskās uzturēšanas darbu veikšana Pabeigts
2014.05.20 2014/2 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2014.02.10 Līksna 2014/1 Degvielas piegāde Līksnas pagasta pārvaldes transportam Pabeigts