PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Līksnas pagasta pārvaldē

 

 

Personas datu apstrādes Pārzinis: Līksnas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000078763, adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456, tālr.; 65449008, e-pasts parvalde@liksna.lv

 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

 

Personas-datu-aizsardzības-politika