Pasaku pēcpusdiena Līksnas pagasta bibliotēkā

2015.gada 15.jūlijā Līksnas pagasta bibliotēkā notika pasākums “Pasaku pēcpusdiena 2015”, kurā aktīvi piedalījās mazie pasaku mīļotāji.

Sākotnēji tika izvērtēta pasaku lasīšanas nozīme, secinot, ka tautas pasakas apslēptā veidā satur sevī daudz dzīves gudrību, tikai jāprot tās saskatīt. Nozīmīgi, ka pasakas ļauj attīstīt arī iztēli, spējot norobežot realitāti no fantāzijām.—–

 Pasākuma dalībnieki veica dažādus uzdevumus, kuru izpildei bija nepieciešams “atsaukt” atmiņā kādreiz lasītās pasakas. Pēc lasītajiem pasaku fragmentiem, bija jāatmin to nosaukumi, jāsaliek pasaku attēli, kas sastāvēja no atsevišķām daļām. Vissarežģītākais uzdevums “Pasaku pēcpusdiena 2015” dalībniekiem bija pasaku varoņu sagrupēšana atbilstoši pasakām, kuru nosaukumi bija jānosauc pašiem lasītājiem.

“Pasaku pēcpusdiena 2015” noslēgumā notika tās dalībnieku apbalvošana.

 

Paldies visiem “Pasaku pēcpusdiena 2015” apmeklētājiem par aktīvu piedalīšanos!

Līksnas pagasta bibliotēkas vadītāja Evita Dzalbe