Aizlūgums par mirušajamiem Mīšteļu kapos

Datums: 10.11.2018
Laiks: 12:00 - 14:00
Vieta: Mīšteļu kapi
Atbildīgais: