Aizlūgums par mirušajamiem Patmaļu kapos

Datums: 03.11.2018
Laiks: 12:00 - 14:00
Vieta: Patmaļu kapi
Atbildīgais: