Jauniešu pasākums “Līksna uzdod toni”

Datums: 27.07.2018
Laiks: 17:00
Vieta: Līksnas muižas parks
Atbildīgais: Sintija Giptere