Karavīru dienu

Datums: 10.07.2018
Laiks: 13:00 - 15:00
Vieta: Mīšteļu kapsēta un Vaikuļānu kapsēta
Atbildīgais: Valentīna Korsiete