Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Datums: 25.04.2017
Laiks: 10:00 - 11:00
Vieta: Līksnas pagasta pārvalde
Atbildīgais: Aldis Rokjāns


Publiskā apspriešana par koku ciršanu Mīšteļu un Patmaļu kapsētā