Pasākums “Mans pagasts – mans prieks”

”Ikviens no mums- tā ir skaista, svarīga un nepieciešama daļiņa Latvijas, tāpat kā Latvija- tas ir skaists, svarīgs un nepieciešams nosacījums mūsu pašu dzīvei, darbam un pastāvēšanai.”

Šādi vārdi ieskandināja 17. novembra pasākumu Līksnā, kas bija veltīts LR proklamēšanas 98. gadadienai.  Tie galvenokārt bija veltīti tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu, ar savu atbalstu ir cēluši godā Līksnas vārdu, kuri dzīvo, kopj zemi un vairo pagasta bagātību. Kā teica Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa: “Šie cilvēki ir mūsu pagasta lepnums.”

Pasākuma gaitā tika pasniegtas pateicības  zemnieku saimniecībām, kuras atbalstīja pagasta pārvaldi kultūras pasākumu organizēšanā un citos pagasta nozīmīgos brīžos, kā arī pagasta amatiermākslas kolektīviem par Līksnas vārda nešanu pasaulē.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa’, amatierteātris “Maskas”, bērnu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”, sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” ar saviem priekšnesumiem radīja svētku sajūtu.

Līksna ir skaista vieta, tā ir  maza daļiņa no Latvijas, un tikai no mums ir atkarīgs, kādu to redzēs mūsu bērni un mazbērni.