Pasākums “Rudens atvasara”

LĪKSNAS PAGASTA SENIORI UN PERSONAS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM SATIKĀS RUDENS PASĀKUMĀ “RUDENS ATVASARA”

 

Rudens ir kā grāmata, kas uzrakstīta ar koši dzelteno lapu birumu, ražas varenību un nelielu drēgnuma pieskārienu. Lai mazinātu vēsā laika klātbūtni un vairāk sirdssilti pabūtu kopā, Līksnas pagasta seniori un personas ar īpašām vajadzībām 24. septembra pēcpusdienā satikās Līksnas pagasta kultūras namā.

Pasākumu atklāja pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, un savā uzrunā viņa pateicās pagasta senioriem par aktīvu pagasta rīkoto pasākumu apmeklēšanu. Turpinājumā arī Augšdaugavas novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova sveica klātesošos un pasniedza dāvanas pagasta aktīvākajiem senioriem – Regīnai Rokjānei un Antoņinai Jonānei.

Pasākuma laikā tā dalībniekiem tika piedāvātas dažādas izklaidējošas aktivitātes, bet visvairāk viņus priecēja vakara gaitā izspēlētā dāvanu loterija, kurā katrs seniors varēja saņemt ikdienā noderīgu lietu.

Pasākumā jauku un arī jautru atmosfēru uzturēja grupa “Starpbrīdis”.

Visi seniori bija ļoti pateicīgi par šo satikšanos!

Sirsnīgs paldies visiem pasākuma dalībniekiem un uz tikšanos nākamajā gadā!