Pasākumu un aktivitāšu plāns Līksnas bērnu un jauniešu atpūtas centrā “Kopā”

Plānotās aktivitātes Līksnas bērnu un jauniešu atpūtas centrā “Kopā” Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta “Veselam un laimīgam līksnietim!” ietvaros.