Patmaļu kapsētas sakopšanas talka

Informējam, ka š.g. 3. novembrī tiks rīkota Patmaļu kapsētas sakopšanas talka. Aicinām piedalīties talkā, līdzi ņemot savus darbarīkus!

Pulcēšanās plkst. 9.00 pie Līksnas pagasta pārvaldes

Tālr. uzziņām:

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa 265475564, mob. tālr. 26590341

Kapu pārzinis Aldis Rokjāns mob. tālr. 29405178