PAZIŅOJUMS

Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Līksnas pagasta pārvalde no 2020.gada 18.marta pārtrauc klātienes pakalpojumu sniegšanu, arī visu maksājumu pieņemšanu.

Lūdzam veikt maksājumus šādos norēķinu kontos:

Līksnas pagasta pārvalde

reģ. Nr.90000078763

adrese: Daugavas ielā 8, Līksna

Līksnas pagasts

Daugavpils novads

AS SEB Banka

norēķinu konts:LV91UNLA0005011130814

kods: UNLALV2X

vai

SWEDBANK

norēķinu konts:LV89HABA0551028206694

kods: HABALV22

Līksnas pagasta bibliotēka strādā attālināti.

Sociālais dienests strādā attālināti, tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās iepriekš sazinoties telefoniski.

 

Tālruņu numuri uzziņām:

 

26590341 – pagasta pārvaldes vadītāja;

65467012 – grāmatvedība;

26321365 – komunāla dienesta vadītājs;

26799686 – sociālais dienests.