Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi dabas liegumam “Ļūbasts”

Īpaši aizsargājamā teritorija – dabas liegums “Ļūbasts” atrodas Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā. Š.g. 25. janvārī plkst. 15.00 Daugavpils novada pašvaldībā (Daugavpils, Rīgas iela 2) notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. —–Dabas aizsardzības plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, finansētāji – Latvijas vides aizsardzības fonds un Daugavpils novada dome. Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties un sniegt savus priekšlikumus (adresējot: Jolanta Bāra, Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1a vai jolanta.bara@liology.lv) laikā no š.g 11. janvāra līdz 1. februārim Daugavpils novada mājas lapā http://www.daugavpilsnovads.lv un Daugavpils Universitātes lapā www.du.lv; Daugavpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Daugavpils, Rīgas iela 2, 29. kabinets).

Kontaktpersona  – Jolanta Bāra, tel. 26465530