Paziņojums par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju

Pamatojoties uz iepirkuma Nr. Līksna 2016/2 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā”rezultātiem SIA “EKO LATGALE” tika piešķirtas tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus Līksnas pagasta administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu savākšanas tarifu EUR 10,60 par 1 m3 (bez PVN) ar darbības termiņu līdz 31.03.2019.

Kas jādara, lai noslēgtu vai pārslēgtu līgumu?

Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem jāpiesakās līguma noslēgšanai (parakstīšanai) pa tālruni 65438392 vai 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv . Ir iespējams pieteikt līguma nosūtīšanu pa pastu vai elektroniskā veidā.

Marķēta maisa 150 l tilpumā vērtība _EUR 2,30 (t.sk. PVN). Marķēta maisa 100 l vērtība  – EUR 1.66 (t.sk. PVN). Maisu skaits vienam namīpašumam nav ierobežots. Maisa vērtībā iekļauts: atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana. Maisus var iegādāties Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai Līksnas pagasta pārvaldē.

Konteinera 140 l tilpuma vērtība – EUR 25,00 (t.sk. PVN), konteinera 250 l tilpuma vērtība – EUR 38.00 (t.sk. PVN)

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Līksnas pagastā var saņemt SIA “EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr. 65438392, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv