Paziņojums

Līksnas pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4. punktu aicina pagasta iedzīvotājus 16.oktobrī plkst. 10.00 ierasties  kafejnīcā „Virāža”, Gančevskos, lai iepazītos ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalītos projektā ietvertā Līksnas pagasta ceļa „Kudeiki – Ķirupe” apspriešanā .