Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” Līksnas pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku nozāģēšanu:

  • 1 apse, 1 kļava, 1 egle, – Mīšteļu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
  • 3 bērzi – Vaikuļānu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
  • 4 liepas, 1 bērzs, 1 priede – Patmaļu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
  • 5 sudrabegles – Daugavas iela 5, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
  • 1 vītols, 2 liepas – Jaunatnes iela 20, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā) no 2019. gada  28.marta līdz 2019.gada 17.aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 18. aprīlī plkst. 10.00 Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā.