Publiskie dokumenti

Līksnas pagasta pārvaldes reglaments

Līksnas pagasta pārvaldes nolikums

Rīkojums par autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai 2022.g.

Līksnas pagasta pārvaldes nolikums

Līksnas pagasta pārvaldes reglaments

Līksnas pagasta pārvaldes darba kārtības noteikumi

JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEREDZES APLIECINĀŠANAS VADLĪNIJAS Līksnas pagastā

Autocelu_uzturesanas_klases_vasaras_un_ziemas_sezonai

Par autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 2021.g.

Daugavpils novada ielu un ceļu reģistrs

Ielu_registrs

A_ grupas ceļi_2018

B_grupas ceļi_2018

C_grupas celi_2018

Ielu reģistrs 2019

A grupas ceļi 2019

B grupas autoceļi 2019

C grupas ceļi 2019

Daugavpils novada Līksnas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu maršruti 2015./2016. māc. g.

Daugavpils novada Līksnas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu maršruti 2016./2017. gadā

Daugavpils novada Līksnas pagasta skolēnu pārvadāšanas maršruti 2018./2019.gadā

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto 2014. gadā

2014_prezentācija 

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto 2015. gadā

2015. gada prezentācija

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto 2017. gadā

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto 2018.gadā

Daugavpils novada Līksnas pagasta bāriņtiesas atskaite par 2018.gadu

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto 2019.gadā

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu 2020. gadā

Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

Citi Daugavpils novada domes publiskie dokumenti