Sociālais darbs

Daugavpils novada Sociālais dienests ir Daugavpils novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Daugavpils novada teritorijā.Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai saistošās starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Daugavpils novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, un šo nolikumu.

Sociālā darbiniece: Elvīra Vorošena
Tālrunis: 65471414; 26799686
E-pasts: elvira.vorosena@liksna.lv
Adrese: Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV 5456

Darba laiks:

  • Pirmdienās: 8.30- 18.00
  • Otrdienās: 8.00-16.30
  • Trešdienās: 8.00-16.30
  • Ceturtdienās: 8.00 -16.30
  • Piektdienās: 8.00- 15.30

Pieņemšanas laiks:

  • Pimdienās 8.30 – 18.00
  • Trešdienās 8.00 – 16.00 Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi:

ATSKAITES: