Sociālais darbs

Augšdaugavas novada Sociālais dienests ir Augšdaugavas novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Augšdaugavas novada teritorijā.Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai saistošās starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Augšdaugavas novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, un šo nolikumu.

Sociālā darbiniece: Elvīra Vorošena
Tālrunis: 65471414; 26799686
E-pasts: elvira.vorosena@liksna.lv
Adrese: Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5456

Darba laiks:

  • Pirmdienās: 8.30- 18.00
  • Otrdienās: 8.00-16.30
  • Trešdienās: 8.00-16.30
  • Ceturtdienās: 8.00 -16.30
  • Piektdienās: 8.00- 15.30

Pieņemšanas laiks:

  • Pimdienās 8.30 – 18.00
  • Trešdienās 8.00 – 16.00 Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi:

ATSKAITES: