Stīgu vakars

Katru sestdienu , plkst. 18.00 Bērnu un jauniešu centrā “Kopā” notiek “Stīgu vakars”.

Ja ir vēlme apgūt ģitārspēli, ņem līdzi savu ģistāru un pievienojies!

Ja nav savas ģitāras – mēs padalīsimies!