Turisms

Kultūrvēsturisko objektu apmeklēšanas Līksnas Muižas parkā un atpūtas laukuma izmantošanas izcenojumi

Līksnas muižas parkam ir noteiktas jaunas apmeklējuma cenas, kas stāsies spēkā no 1.aprīļa. Līksnas muižas parka apmeklējuma cenā būs iekļauti gida pakalpojumi, kas tiks sniegti pēc pieteikšanās. Iegādāties ieejas biļetes un pieteikt gida pakalpojumus varēs Līksnas pagasta pārvaldē. Gūtie ienākumi tiks izlietoti Muižas parka apsaimniekošanas izdevumu segšanai.Ar izcenojumiem var iepazīties zemāk pievienotajā tabulā.

Līksnas muižas parku bez maksas varēs apmeklēt:
– Līksnas pagasta administratīvajā teritorijā deklarētām personām;
– Augšdaugavas novada izglītības iestāžu audzēkniem;
– Augšdaugavas novada un Līksnas pagasta pārvaldes parkā rīkoto pasākumu dalībniekiem.

Kontakti:
Līksnas pagasta pārvalde
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads
Tel. (+371) 65475572, mob. tālr. 26799686 e-pasts: parvalde@liksna.lv
Tūrisma objekti

Braucot pa šoseju Rīga – Daugavpils 119. km nevar nepamanīt Līksnas ciemu, kas atrodas 1 km no šosejas. Līksnieši ciemiņiem rāda 1912. gadā neogotikas stilā būvēto skaisto Līksnas Svētās Jēzus Sirds katoļu baznīcu. Baznīca iesvētīta 1913. gadā Svētās Jaunavas Marijas Rožukronim par godu. Šī baznīca ir atzīta par labāko neogotikas stila paraugu Baltijā. Baznīca pārsteidz ar formu smalkumu, proporciju pilnību. Baznīcā ir lieliska akustika, tāpēc uz šejieni brauc kori no visas Latvijas. Pati celtne ir izturējusi divus karus, un neskatoties uz to, lieliski izskatās.

1999. gadā Līksnas parka teritorijā pagasta ļaudis izveidoja atpūtas taku, kura katru gadu tiek paplašināta. Ejot pa taku, var vērot ne tikai dažādi ierīkotus celiņus, bet arī uzzināt, ka pa šo taku jājusi Polijas nacionālā varone, Līksnas muižas iedzīvotāja Emīlija Plātere. Līksnas pagasta bibliotēkā glabājas mākslinieka Sandija Greiškalna gleznots Emīlijas Plāteres portrets.

Izšūpojoties lielajās Lieldienu šūpolēs, taka aizvedīs pie muižas avotiņa, kur var padzert garšīgu ūdeni. Šogad uzstādīto Mīlētāju solu un “Jaunlaulāto gultu” iecienījuši jaunlaulātie ne tikai no Līksnas, bet arī no Daugavpils. Turpinot ceļu, nokļūsiet atpūtas vietā “Pie Pēterīša” ar dižsēdekļiem un ugunskura vietu. 2005. gadā Līksnas jaunieši izveidoja vēl vienu atpūtas vietu Līksnas parkā “ Amfiteātri Bedre”, kur var realizēt dažādas izklaides un idejas.

Tālāk taka aived civilizētos “džungļos”, ir iespēja pasēdēt “vigvamā”
Turpinot ceļu, taka ved uz Līksnas muižas vietu, kur muižas atlikušo fragmentu sargā stārķu pāris. Šeit atrodas arī arhitektūras piemineklis – Līksnas muižas kapela.Takas sākums un beigu punkts ir Līksnas pagasta pārvaldes ēka, blakus atrodas firmas “Antaris” veikals, kā arī estrāde.Takas apskates objekti:

  • Emīlijas Plāteres taka
  • Šūpoles
  • Muižas avotiņš
  • Mīlestības sols
  • Izlīdzināšanas akmens
  • Atpūtas vieta “Pie Pēterīša”
  • “Džungļu” taka
  • Muižas stārķi
  • Arhitektūras piemineklis – Līksnas muižas kapela

Atgriežoties pie šosejas Rīga – Daugavpils, turpinām ceļu uz Patmaļu kapsētu dienvidu virzienā līdz Līksnas upei ( 4 km). Pārbraucot tiltu, nogriežamies austrumu virzienā un turpinām ceļu ( 1, 5 km ), šķērsojot tiltu pār Līksans upi, nogriežamies ziemeļu virzienā un sasniedzam Patmaļu kapsētu. Patmaļu kapsēta ir ievērojama ar Līksnas muižas īpašnieku apbēdījumiem. Ienākot pa vārtiem, pretī paveras kapliča, kura celta tai pašā laikā, kad Līksnas muižas ēka, laukakmeņu žogs, kas ietver kapsētu – vēl agrāk. Aiz kapličas atrodas Mihaela, Henriha un Adelaidas Plāteres – Zībergas, Sofijas Plāteres – Zībergas un daudzu citu šīs dzimtas pārstāvju kapuvietas. Šeit atdusas arī Līksnas prāvesti Akillevičs un Tomaševskis.