Vakance Lietvedības pārziņa amatam

Līksnas  pagasta  pārvalde

Reģ. nr. 90000078763

izsludina pieteikšanos uz vakanci

LIETVEDĪBAS PĀRZINIS

(amata kods pēc profesiju klasifikatora 3343-11)

 Galvenie darba pienākumi:

 1. Lietvedības darba organizācija Līksnas pagasta pārvaldē.
 2. Noformēt lietvedības dokumentus saskaņā ar likumdošanas prasībām.
 3. Pieņemt, reģistrēt, klasificēt, nosūtīt dokumentus saskaņā ar iestādes dokumentu pārvaldības sistēmu;
 4. Veikt dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli un uzraudzību;
 5. Apmeklētāju pieņemšanas organizēšana, iesniegumu un sūdzību reģistrācija, izpilde, kontrole, atbildes sniegšana.
 6. Izstrādāt iestādes lietu nomenklatūras;
 7. Izvērtēt dokumentus, lai noteiktu to arhīvisko vērtību un glabāšanas termiņu;.
 8. Veikt dokumentu pieņemšanu iestādes arhīva glabāšanā un uzskaiti, kā arī nodrošināt lietvedības dokumentu sistematizāciju, arhivēšanu, glabāšanu un nodošanu Latvijas Nacionālajā arhīvā;
 9. Uzturēt un kārtot iestādes un tās struktūrvienību darbinieku personāla lietas un personāla lietvedību;
 10. Sagatavot ar personālu saistītos dokumentus (līgumi, rīkojumi u.c.);
 11. Atjaunot un papildināt informāciju mājas lapā liksna.lv;
 12. Dokumentēt tirgus izpēti saskaņā ar Daugavpils novada domes noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”;
 13. Darbs komisijās (iepirkumu un inventarizācijas komisijās);
 14. Darba aizsardzības koordinatora pienākumi.

 

Prasības pretendentiem:

 1. augstākā izglītība humanitāro vai sociālo zinātņu jomā.
 2. obligāta darba pieredze lietveža un/vai personāla speciālista amatā vismaz 2 gadi, vēlams pašvaldības/valsts institūcijā.
 3. profesijai atbilstošais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe C2;
 4. ar dokumentu noformēšanu un personāla vadību saistītās likumdošanas pārzināšana
 5. pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon un lietvedības programmu FIBU tiks uzskatīta par priekšrocību.
 6. komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi
 7. datorprasmes (MS Office, MS Excel)

Darba vieta un laiks:

 1. darba vietas adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
 2. darba līgums uz nenoteiktu laiku (ar 01.08.2018.)

Atalgojums:

Bruto mēnešalga no 692 līdz 723 EUR

Pieteikuma dokumenti:

 1. motivēts pieteikums;
 2. CV;
 3. izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumentu kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 5. papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentāciju lūdzam sūtīt uz Līksnas pagasta pārvaldes e – pastu: parvalde@liksna.lv, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pēc adreses Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, lietvedības pārzinei no plkst. 8:30 – 16:00

līdz š.g. 9. jūlijam.  Tālrunis uzziņām  65475572, 26590341

Uz darba interviju aicināsim tikai atbilstošākos amata kandidātus. Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.