Aicinām apmeklēt iedzīvotāju kopsapulci

Līksnas pagasta pārvalde aicina apmeklēt iedzīvotāju kopsapulci, kas notiks 2017. gada 17. februārī plkst. 12.oo  kafejnīcā “VIRĀŽA”.

DARBA KĀRTĪBA.

  1. Atskaite par Līksnas pagasta pārvaldes darbību 2016. gadā
  2. Atbildes uz jautājumiem
  3. Dažāda informācija

 

        Sapulcē piedalīsies Daugavpils novada vadība un iestāžu vadītāji, kā arī pagasta pārvaldes struktūrvienību vadītāji un darbinieki,  varēsiet uzdot jautājumus gan novada domes pārstāvjiem, gan pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Ja Jums ir jautājumi vai priekšlikumi saistībā ar pagasta pārvaldes darbību, kurus nevēlaties uzdot sapulces laikā,  varat tos atsūtīt rakstiski  uz pagasta pārvaldi vai uz  e-pastu parvalde@liksna.lv   līdz 10 februārim. Gaidīsim Jūsu priekšlikumus pārvaldes darba uzlabošanai, kā arī Jūsu vērtējumu par paveikto darbu 2016. gadā.

        Lūdzu rast iespēju piedalīties kopsapulcē kaut vienam no ģimenes locekļiem un aktīvi iesaistīties debatēs.

Uz tikšanos  17. februārī!

  Ar cieņu

Pārvaldes vadītāja  Biruta Ozoliņa

 

 

Ja ir nepieciešams transports,  lūgums piezvanīt uz pagasta pārvaldi  līdz 15. februārim  plkst. 12.00 pa tālr. 65475572 vai mob. 26590341