Aizgavēņa lustiņstāsti

 

“Aizgavēņa lustiņstāsti”

 

Ik gadu Meteņdienu jeb kā pie mums Latgalē sauc – Aizgavēni, svinam līdzīgi – braucot ar ragaviņām no kalna, ejot ķekatās un budēļos, ēdot pankūkas un piedaloties dažādās aktivitātēs, kurās valda jautrība un sacensību prieks. Bet vai atceries, kā šie svētki tika svinēti agrāk? Senos laikos Aizgavēni visi gaidīja ar prieku, jo līdz ar šiem svētkiem beidzas garie, tumšie ziemas vakari, cilvēku domas pārslēdzas uz pavasara darbiem – pievēršas darbarīku labošanai un sakārtošanai, tiek plānoti zemes apstrādes darbi, sagatavotas sēklas sējai.

Līksnas pagasta kultūras nams aicina pagasta iedzīvotājus dalīties īsos un garos, skaistākajos un jautrākajos Aizgavēņa notikumos. Savu stāstu un/vai fotogrāfijas līdz 21. februārim elektroniski sūti uz e-pasta adresi kultura@liksna.lv vai ierodies un iesniedz personīgi Līksnas pagasta pārvaldē.

Īpaši aicinām pagastā dzīvojošos seniorus dalīties ar savām mīļākajām ieražām, stāstiem, atmiņām par Aizgavēņa laiku.

No iesniegtajiem stāstiem un fotogrāfijām tiks veidota “Aizgavēņa lustiņstāstu” grāmatiņa.