Audējas Daces Teivānes jostu izstāde

Līksnas pārvaldes telpās no 02.11. līdz. 30.11. var apskatīt izstādi, kurā Dace Teivāne iepazīstina ar saviem darbiem- dažādām jostām. Tās ir gan austas, gan adītas, gan pītas. Tāpat te ir apskatāmas prievītes un dažādas pakeles ( zeķu jostiņas). Izstādi var apskatīt pārvaldes darba laikā.