Baltā galdauta svētki Līksnā

 4. maijs- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas diena, kad pirms 29 gadiem ieguvām brīvu un neatkarīgu valsti.

Līksnā šajā dienā svinējām Baltā galdauta svētkus, kad uz galda tiek likts balts galdauts, kas ir simbols, kā saikne starp paaudzēm, jo tie ir galdauti, ap kuriem pulcējušās ģimenes, saimes un pagasta ļaudis.

  Tāpat šajā dienā tiek godināti savas apkaimes cilvēki, kuri ar lielākiem vai mazākiem darbiem iedvesmo citus, neļaujot zaudēt sparu un uzlabo apkārtējo vidi. Šādi cilvēki ir arī Līksnas pagastā.

  Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa pasniedza pateicības trim Līksna pagasta iedzīvotājiem.

  Viens no tiem ir Vladislavs Sergejevičs, kas ir idejas autors un tās realizētājs, izveidojot Latvijas simtgadei veltīto kompozīciju Muižas parkā, kuras foto ir noteikti daudzos Latvijas iedzīvotāju albumos. Viņš ir veidojis arī citus objektus parkā.

  Daiļamatu meistare- audēja Dace Teivāne ar savu darbu izstādēm nesusi Līksnas vārdu ārpus pagasta robežām. Viņa ir noaudusi VPDK “Daugaveņa”

karogu, par ko kolektīvs ir īpaši pateicīgs.

  2018. gadā tika izdota grāmata “Līksniešu atmiņu stāsti”, kuras tapšanā liela nozīme bija arī vēsturniekam Romualdam Gadzānam. Tāpat viņš ir daudz strādājis pie Līksnas pagasta vēstures izzināšanas un apkopošanas.

Turpinājumā klātesošos iepriecināja Līksnas pagasta KN amatiermākslu kolektīvi  ar saviem priekšnesumiem, kā arī kordiriģente A. Zarāne.

Pēc koncerta visi kopīgi saklājām galdu, mielojāmies, dziedājām un priecājāmies. Svētki bija izdevušies.Paldies visiem , kuri bija ieradušies, pašdarbniekiem un pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Foto- A. Teivāns i