Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2017. gada janvārī

 

Janīna Jalinska 09.01. 09.01. 16.01. 23.01. Kalupes pagasta pārvalde

Dubnas pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

Sventes pagasta pārvalde

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Arvīds Kucins 23.01. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 11.01. 25.01. Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde

15.00-17.00 14.00-17.00
Jānis Belkovskis 09.01. 23.01. Špoģu vidusskola

Maļinovas pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 09.01. 17.01. Laucesas kultūras nams, Mirnijs Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 10.01. 17.01. Salienas pagasta pārvalde

SIA „JumsS” telpas, Silene, Skrudalienas pagasts

10.00-12.00 13.00-15.00
Roberts Jonāns 10.01. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 23.01. 30.01. Naujenes pagasta pārvalde

Maļinovas pagasta pārvalde

13.00-16.00

13.00-16.00

Edgars Kucins 10.01.

 

17.01.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

15.00-18.00

 

16.00-18.00

Jānis Kudiņš 09.01.

 

23.01.

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00

 

13.00-15.00

Janīna Kursīte 13.01.

 

20.01.

 

27.01.

 

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

 

10.00-12.00

 

10.00-12.00

Juris Livčāns 23.01. Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Vecstropi 16.30-18.00
Anita Miltiņa 09.01. 16.01. SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko 17.01. 25.01. Višķu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

9.00-11.00

10.00-12.00

Aivars Rasčevskis 09.01. 16.01. Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 10.01. 24.01. Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Studeņņikovs 30.01. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-10.00