Drīzumā iznāks grāmata “Līksniešu atmiņu stāsti”

” Nikur labi tai navā,
Kai ir myusu leiksnīšūs…”
Tā sākas pirmā grāmata, kurā ir apkopoti līksniešu atmiņu stāsti par dzīvi un notikumiem pagastā dažādos laikos, kas ir papildināti ar unikālām fotogrāfijām.
Grāmatas veidošanas ideja radās Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” dalībniecēm, kuras aktīvi apciemoja Līksnas pagasta iedzīvotājus, intervējot un vācot atmiņu stāstus par dzīvi Līksnā, un tad sadarbībā ar Līksnas pagasta pārvaldi un biedrību “Līksnas jauniešu kopienu”Kopā”” tā tika realizēta.
Grāmatas atvēršanas svētki notiks 18.11. plkst. 14.00 Daugavpils novada KC “Vārpa”, kur, svinot Latvijas valsts 99. gadadienu, katrs autors saņems dāvanā šo atmiņu stāstu krājumu.