Dzejas dienas “Dzejolīši groziņā “.

Dzejas dienā “Dzejolīši groziņā”, kas notika 12.09.2020.  klausījāmies dzeju, ko lasīja Līksnas pagasta KN bērnu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” dalībnieki un arī tie, kas piedalījās pasākumā. Vēl noteicām “Dzejas ekspertus”. Paldies, par kopābūšanu jaunajiem aktieriem un to vadītājai Agnesei Orbidānei!