Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākums Līksnā

9. augusts Līksnā ir nozīmīgs ar to, ka mūsu Līksnas mācītājmuižas ēka ieguva jaunu veidolu, bet tas ir tikai sākums šīs mājas atdzimšanai. Garajā tās pastāvēšanas laikā mācītājmuižai ir bijusi liela nozīme daudzu līksniešu paaudžu dzīvē.
Te ir jāsaka liels paldies projekta veidotājai Daugavpils kultūras mantojuma daļas vadītājai B. Madelānei, Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem, Špoģu mākslas skolas skolēniem un skolotājiem un tiem, kas sakopa šo apkārtni.
Pasākumu kuplināja Līksnas katoļu draudzes kora solistes un Līksnas KN bērnu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” dalībnieki. Paldies,arī visiem tiem, kas apmeklēja šo pasākumu.
Foto: A. Luberte