Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākums Līksnas stacijā

18. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros atzīmējām Līksnas stacijai 160 gadus.
Pasākums notika pie stacijas ēkas, kur ar Līksnas stacijas vēsturi iepazīstināja KN direktore V. Korsiete. Savās atmiņās par dzīvi, darbu un izklaides iespējām pastāstīja bijusī stacijas darbiniece Olga Kuzmina, Vanda Karpenko, Regīna Rokjāne un Santa Belousova. Klātesošo atmiņu stāsti apliecināja, cik nozīmīga bija šī vieta daudzu cilvēku dzīvē, jo tieši šeit notika aktīva gan ekonomiskā darbība, gan kultūras norises.
Liela nozīme tajā visā bija ilggadējam stacijas priekšniekam Jānim Lubertam. Pamatojoties uz viņa atmiņām un fotogrāfijām, tika izveidota izstāde par Līksnas staciju “Līksnas stacija laiku lokos”, kuru var apskatīt līdz 30. septembrim Līksnas stacijas uzgaidāmajā telpā.
Šīs dienas noslēgumā noskatījāmies režisora Jāņa Streiča filmu “Šauj manā vietā!”, kas 1970. gadā tika uzņemta Līksnas stacijā un kuras uzņemšanā piedalījās arī stacijas darbinieki un iedzīvotāji.
Paldies, par aktīvu iesaisti pasākumā V. Karpenko, O. Kuzminai, R.
Rokjānei un S. Belousovai, kā arī liels paldies par atsaucību pasākuma sagatavošanas laikā J.
Lubertam, A. Rokjānam, A. Lubertei, R. Gadzānam un Skrindu dzimtas muzejam.

Informāciju sagatavoja Līksnas KN direktore V.Korsiete