Fotogrāfiju izstāde “Ziemassvētki agrāk un tagad”

Līdz 2022. gadam 31. janvārim Līksnas bibliotēkas telpās ir apskatāma līksniešu fotogrāfiju izstāde “Ziemassvētki agrāk un tagad”.

Izstādes veidošanā iesaistījās un lielu paldies vēlamies teikt: Regīnai Rokjānei, Vandai Karpenko, Marijai Vingrei, Annai Komarovskai, Elīzai Skrupskai, Elvīrai Vorošenai, Elitai Poļakovai, Birutai Ozoliņai, Jūlijai Skrindževskai un Līgai Vaiderei.