I.Blokas skečkomēdija “Teātris”

  1. jūlija pēcpusdienā Līksnas Muižas parkā Līksnas pagasta KN amatierteātris “Maskas” iepriecināja pagasta iedzīvotājus un viesus ar Ilvijas Blokas skečkomēdiju “Teātris”. Darbs tapa pandēmijas laikā un salikts kopā tikai tad, kad bija atļauts satikties mēģinājumos. Ŗežisors un aktieri bija gandarīti par paveikto darbu un iespēju parādīt padarīto skatītājiem klātienē. Paldies par iespēju to visu skatīt : režisoram M.

Korsietam, scenogrāfam E. Viļumovam, aktieriem A. Orbidānei, A.

Orbidānam, A. Velikai, L. Lukjaņenko, J. Kudiņam, E. Velikam, V.

Korsietei. Radošus panākumus visam kolektīvam arī turpmāk!