INFORMĀCIJA BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJIEM

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Līksnas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jālieto sejas maska vai sejas vairogs visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 • Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).
 • Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.
 • Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta, preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās.
 • Bibliotēka sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas.
 • Bibliotēkā nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.
 • Apmeklētāju skaits Līksnas pagasta bibliotēkā ir ierobežots līdz 3 apmeklētājiem vienlaicīgi, ievērojot 2 metru distanci, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieks aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
 • Bibliotēka aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot pakalpojumus, kas tiek piedāvāti attālināti: grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana savā elektroniskā kataloga lietotāja profilā, piekļuve datubāzēm un 3td e-grāmatu bibliotēkai.
 • Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.
 • Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti bibliotēkas sociālajās vietnēs un bibliotēkā uz vietas.
 • Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
 • Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.
 • Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.