Informācija par neapstrādātajām zemes platībām Līksnas pagastā

Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

2017. gada novembrī LAD ir iesniedzis Daugavpils novada domei apkopotu informāciju par Daugavpils novada pašvaldības teritorijā 2017. gadā neapstrādātajām zemes vienībām. Saskaņā ar likuma  «Par nekustamā īpašuma nodokli»  3. panta (11) daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2018.gadu, saņems arī nekustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platībām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2017. gada 1.janvārī.

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu tad lūdzam iesniegt Daugavpils novada domē vai Vaboles pagasta pārvaldē  iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu

Zemes vienības adrese Zemes vienības kad. apz. Neapstrādātā zemes platība(ha) Pazīme
Apsītes 44680050536 1,96 Aizaudzis
Apšu mājas 44680060530 1,4 Nekopts
“Arodi” 44680020124 1,3 Būvniecība
Augstkalni 44680050329 1,4 Aizaudzis
Avotiņi 1 44680050437 2,31 Aizaudzis
“Ābelītes” 44680040114 2,6 Nekopts
Āboli 44680050325 1,6 Aizaudzis
“Āboliņi” 44680020006 7,4 Aizaudzis
Baraviki 44680020055 1,8 Nekopts
Bez adreses 44680060532 3,4 Aizaudzis
Bez adreses 44680050106 1,4 Nekopts
Bez adreses 44680050527 1,7 Nekopts
Bez adreses 44680050712 1,64 Nekopts
Bez adreses 44680040297 2,2 Aizaudzis
Bez adreses 44680060533 1,2 Nekopts
Bērtuļi 44680010024 5,5 Nekopts
“Bērzlejas” 44680020075 2,61 Nekopts
“Birztaliņas” 44680060078 3 Nekopts
“Borski” 44680030150 1,2 Nekopts
“Ceļinieki” 44680020252 2 Aizaudzis
Ceļmalas-1 44680060109 5,69 Nekopts
Daini 44680010109 3,1 Nekopts
Daini 44680010109 3,1 Nekopts
Daugavmalas 44680080014 2 Aizaudzis
Draudzība 44680050262 1,1121 Aizaudzis
Elste 44680050150 2 Nekopts
Endik 44680050372 1,31 Aizaudzis
Endik 44680050372 1,31 Aizaudzis
Ezerzeme 44680050090 2,6 Aizaudzis
Folvarcieši 44680010209 1,5 Nekopts
Galinieki 44680010160 6,49 Nekopts
“Garlauči” 44680050289 7,6 Aizaudzis
“Garlauči” 44680050289 7,6 Aizaudzis
Inuļi 44680080433 1,6 Nekopts
Inuļi-1 44680080129 2,1 Aizaudzis
“Jasmīni” 44680050153 1,05 Nekopts
Jaunatnes iela  24 44680050417 3 Nekopts
Jaunrūķīši 44680030003 1,6 Nekopts
“Jureņi” 44680050114 2 Nekopts
“Kadini” 44680050115 1,22 Nekopts
Kalnu iela   5 44680050215 1,3 Nekopts
Kļavas 44680050443 3,83 Nekopts
Kokini 44680040173 2,05 Aizaudzis
Krasta iela  11 44680050670 1,71 Aizaudzis
Krauja 44680040074 1,1 Aizaudzis
Krodziņš 44680010161 1,4 Nekopts
Lapsiņas 44680040207 1,37 Nekopts
“Lapu krogs” 44680020072 2,93 Nekopts
Lauku lidlauks 44680020209 6,9 Aizaudzis
Lāčplēsis-D 44680060543 2,5 Aizaudzis
Liepkalni 44680040175 2,9 Nekopts
Līksna 44680040174 5,1 Aizaudzis
Mantinieki 44680050432 2,42 Aizaudzis
Mākoņi 44680020329 2,67 Nekopts
Mārupe 44680050101 1,3 Aizaudzis
“Mežvidi” 44680030177 8 Nekopts
Misiņi 44680050509 1,5 Aizaudzis
Mišteli 44680020213 1,8 Nekopts
Munciški 44680010298 2,61 Nekopts
Munciški 44680010042 4,3 Aizaudzis
“Nameji” 44680030169 2 Nekopts
Niedrāji 44680050518 1,4 Nekopts
Oļi 44680050064 1,1 Aizaudzis
Oļi 44680050064 1,1 Aizaudzis
“Ošumājas” 44680080113 1,3 Nekopts
“Ozoliņi” 44680050116 1,87 Nekopts
Pakalni 44680040191 3,97 Aizaudzis
Patmali 44680050399 6,9 Nekopts
Patmalīši 44680050109 1,6 Aizaudzis
Piekalni 44680050104 1,2 Nekopts
Pīlādži 44680050069 1,7 Nekopts
Pļaviņas 2 44680050266 3,097 Aizaudzis
Pumpuri 44680020004 1,2 Nekopts
Pumpuriņi 44680050246 2 Aizaudzis
Rezerves zemes fonds 44680050457 1,3 Nekopts
“Rocēni” 44680020064 5,8 Nekopts
Sakta 44680080130 1,1 Aizaudzis
Sarkaņi 2 44680050442 1,06 Nekopts
“Sarkaņu Priedītes” 44680030267 1,35 Būvniecība
“Saulgriezes” 44680050108 2,4 Nekopts
Senlejas 44680050036 5,2 Aizaudzis
Sļotovi 44680010078 5,51 Aizaudzis
Sļotovi 44680030209 1,28 Aizaudzis
Sļotovi 44680040281 2,21 Aizaudzis
Sļotovi 44680020101 1,12 Nekopts
Sļotovi 44680050438 6,32 Aizaudzis
Sļotovi 44680060592 8,43 Nekopts
Sļotovi 44680050528 9,69 Aizaudzis
Sļotovi 44680030247 1,32 Aizaudzis
Sļotovi 44680010206 11,15 Aizaudzis
Sļotovi 44680020206 8,2 Aizaudzis
“Smiltnieki” 44680010064 3,5 Aizaudzis
“Stupiņi” 44680050016 3,3 Nekopts
Tiltu sloboda Nr.24 44680050680 2,26 Nekopts
Upmala 44680060088 9,4 Aizaudzis
Vaikuļāni-80 44680040112 4,1 Aizaudzis
“Vasarāji” 44680050015 2,2 Aizaudzis
Vērdiņi 44680020160 3,2 Aizaudzis
Visema 44680050580 1,7 Aizaudzis
“Zaļummājas” 44680050288 3,13 Aizaudzis
Zīlītes 1 44680050072 2,6 Nekopts
“Zorini” 44680040153 5,5 Nekopts