Kapusvētki Līksnas katoļu draudzes kapos 2021.gadā

 KAPUSVĒTKI  LĪKSNAS  KATOĻU  DRAUDZES  KAPOS 2021.gadā

 

 12.06.2021.,  plkst. 12.00 – Vaikuļānu kapos;

                        plkst. 13.00 – Motivānu kapos;

                        plkst. 14.00 – Mīšteļu kapos.

 26.06.2021.,   plkst. 12.00 – Mukānu kapos;

                        plkst. 13.00 – Kokinišķu kapos;

                        plkst. 14.00 – Patmaļu kapos.

 

KAPUSVĒTKU DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI !

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“,

mirušo piemiņas dienu (kapusvētku) dievkalpojumus var organizēt ārtelpās, īstenojot šādus epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus dievkalpojuma norises vietā, kapsētā un piegulošajā teritorijā:

–  lieto mutes un deguna aizsegus;

– ievēro ne mazāk kā divu metru distanci

_ – ap ģimenes vai dzimtas kapavietām var pulcēties līdz 10 personām no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci no pārējām personām.

          LŪDZAM KAPUSVĒTKU DALĪBNIEKUS IEVĒROT NOTEIKTOS PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS

 

Līksnas pagasta pārvalde