Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas un grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti” atvēršanas pasākums

Līksnas pagasta pārvalde  aicina uz Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītu pasākumu un grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti” atvēršanas svētkiem “Rakstu rakstiem Tēvu zeme”.

Pasākums norisināsies 18.11. plkst. 14.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” Dobeles ielā 30, Daugavpilī

Pasākumā piedalās

Līksnas kultūras nama dramatiskais teātris “Sprīdītis”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”

Amatierteātris “Maskas”

Daugavpils teātra dziedošie aktieri.

Par transportu interesēties pa tālr. 65475572, 26590341