Lielā talka Līksnā

Šogad Latvijai -100. Parasti pirms svētkiem sakārtojam un sapošam savu māju, sētu , pagastu un novadu. Tāpēc par godu šiem svētkiem tika izsludināta Lielā talkā, kurā mēs, līksnieši, arī piedalījāmies, sakopjot savu pagastu veselas nedēļas garumā no 21.- 28. aprīlim.

Talku uzsākām ar Līksnas parka teritorijas aiz Muižas kapelas sakopšanu. Savācām izmētātos atkritumus, pērnās lapas un atbrīvojām teritoriju no krūmiem. Pārējā nedēļas laikā tika savākti atkritumi gar visiem pagasta ceļiem. Pavisam kopā savācām 350 maisus ar atkritumiem.

Tas ir liels skaits. Bet mēs ceram, ka tomēr nākamajā gadā neapzinīgo cilvēku skaits, kas neprot savākt aiz sevis, būs samazinājies.

Šajā talkā ne tikai padarījām tīrāku mūsu pagastu un Līksnu, bet arī Līksnas iedzīvotāji ar pozitīvismu saliedējās kopīgam darbam. Beigās bija arī labi padarīta darba sajūta.

Visiem liels paldies par dalību  un veikto darbu Lielajā talkā!

Foto B. Ozoliņas