Līksnas pagasta pārvalde aicina darbā Bibliotēkas vadītāju

Līksnas pagasta pārvalde aicina darbā BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU (profesijas kods 3433 01, vesela slodzes, darba vietas adrese: Daugavas iela 10a, Līksna, Līksnas pagasts Daugavpils novads, uz nenoteiktu laiku.

 1. Amata pamatpienākumi
 • Plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;
 • Nodrošināt visiem bibliotēkas apmeklētājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;
 • Veidot bibliotēkas krājumu, izmantojot Daugavpils novada pašvaldības piešķirtos budžeta līdzekļus;
 • Komplektēt, strukturēt, kataloģizēt tradicionālos/iespiestos un elektroniskos dokumentus;
 • Pārzināt bibliotēku informācijas sistēmas un modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • Nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;
 • Organizēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, saziņas iespējas ar citām institūcijām un speciālistiem;
 • Popularizēt bibliotēkas institūcijas sniegumu un iespējas (izstādes, pasākumi, publikācijas);
 • Informēt sabiedrību par jauniegūtajiem resursiem, tiešsaistes datubāzēm, bibliotekārajiem pakalpojumiem;
 • Pārzināt informācijas resursus un to lietošanu (krājumu/kolekciju izvietojums, dokumentu pieejamība, datubāžu struktūra, licenzēto datubāžu izmantošana u.c.);
 • Sniegt bibliotekāros pakalpojumus uz vietas un tiešsaistē (elektroniskās uzziņas, elektroniskā dokumentpiegāde u.c.);
 • Izstrādāt un iesniegt pagasta pārvaldē bibliotēkas budžeta projektu, realizēt tā izpildi.
 • Sniegt statistisko pārskatu par bibliotēkas darbību gada beigās;
 • Ievērot bibliotēku darbu regulējošos normatīvos aktus.

 

 1. Amata papildus pienākumi

2.1. Uzraudzīt publiskā interneta pieejas punktus;

2.2. Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar pārvaldes vadītājas rīkojumu var tikt uzdoti citi

vienreizējas izpildes pienākumi, kas saistīti ar pagasta pārvaldes vai tās struktūras darbību.

 1. Amata pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība

3.1. augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai

pedagoģijā;

3.2. augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā, vai

augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā

tiks uzskatīts par prioritāti.

 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus,
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas datorprasmes;
 • iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 1. Mēs piedāvājam:
 • Sociālās garantijas;
 • Regulāru atalgojumu 588.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • Drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • Interesantu un dinamisku darbu.

Interesentiem līdz 2020.gada 31. martam sūtīt motivācijas vēstuli un CV Līksnas  pagasta pārvaldes vadītājai (adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, vai e-pasts: parvalde@liksna.lv, tel.26590341,  ar norādi „Bibliotēkas vadītāja vakancei”.