Līksnas pagasta pārvalde aicina darbā deju kolektīva vadītāju

 

Līksnas pagasta pārvalde aicina darbā deju kolektīva vadītāju

(profesijas kods 2653-12, uz 0.5 darba likmes, uz nenoteiktu laiku, darba vietas adrese Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads)

 1. Amata pamatpienākumi:
 • organizēt deju kolektīva mēģinājumus,
 • nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu,
 • nodrošināt deju kolektīva darbību kā nepārtrauktu procesu,
 • rūpēties par deju kolektīva māksliniecisko izaugsmi, veidojot patstāvīgas koncertprogrammas,
 • nodrošināt deju kolektīva piedalīšanos skatēs, konkursos, kopmēģinājumos, festivālos un Deju svētkos,
 • iespēju robežās organizēt deju kolektīva koncertdarbību,
 • pilnveidot savu profesionalitāti.
 1. Amata pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība

atbilstoša izglītība,

ieteicama pieredze darbā ar deju kolektīvu.

 1. Mēs piedāvājam:
 • Sociālās garantijas,
 • Atalgojumu no 222,50 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • Profesionālās kompetences pilnveides iespējas,
 • Drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi,
 • Interesantu un dinamisku darbu.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Līksnas pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Daugavas iela 8,  Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV – 5456.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Līksnas pagasta  pārvalde informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) pēc konkursa noslēguma personas dati tiks iznīcināti.

Pēc pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšanas ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies rakstiski vai telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Interesentiem līdz 2020.gada 5.oktobrim sūtīt motivācijas vēstuli un CV Līksnas  pagasta pārvaldes vadītājai (adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, vai e-pasts: parvalde@liksna.lv, tel.26590341,  ar norādi „Deju kolektīva vadītāja vakancei”.