Līksnieši aktīvi piedalījās Lielajā talkā

Līksnas pagastā čakli talkoja. Kopā piedalījās  82 talcinieki, t.sk.  22 bērni.

Savākti 300 maisi atkritumu, bet pietrūka maisu.

Talkas laikā paveiktais:

  1. Sakopta bijušās mācītājmājas ēka un tās apkārtne /kultūrvēsturisks objekts/ Nozāģēti koki, krūmi, sagrābtas lapas 0,6 ha platībā, izvākti atkritumi no telpām
  2. Sakopta teritorija ap 3  daudzdzīvokļu mājām 525. km ,iedzīvotāji sakārtoja un savāca atkritumus arī meža teritorijā blakus mājām.
  3. D/s Latgale talkoja un savāca atkritumus ap savu teritoriju.
  4. Kafejnīca “”Virāža”” darbinieki talkota, sakārtojot apkārtni
  5. SIA Kļavas V savākti atkritumi ap fermu.

Tika atrasti lielgabarīta priekšmeti- dīvāni, riepas, mēbeles, bet talkas laikā tie netika nogādāti vienā vietā.

 

 

Visiem bija labs noskaņojums, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem. Sieviešu apvienības “”Saules taka” meitenes talciniekus pacienāja ar gardām pusdienām. Pie mums talkoja pati domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, par ko visiem bija liels prieks.