Meža dienas 2021

Līksnas pagasta pārvalde piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības īstenotajā projektā “Meža dienas 2021”, projekta finansētājs- Meža attīstības fonds. Līksnas pagastam piešķirtais finansējums projekta īstenošanai -700 euro.
Projekta moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”
Lai parka apmeklētājiem palīdzētu orientēties daudzveidīgajā koku sugu klāstā, kas šobrīd pārsniedz 100 sugas un šķirnes, un veicinātu kokaugu atpazīstamību parka apmeklētāju vidū, tika izgatavotas un visā parka teritorijā tiks uzstādītas 50 informatīvas plāksnītes par konkrēto koku vai krūmu .
Parka apmeklētāji ir izteikuši aizrādījumu, ka jaunajā parka teritorijā nav soliņu atpūtai, tāpēc ir iegādāti un uzstādīti 6 koka soli.
Līksnas pagasta bibliotēkā bija organizēts pasākums “Mežs – mums un nākamām paaudzēm” ar mērķi iesaistīt pagasta iedzīvotājus diskusijā par mežu nozīmi, pievēršot īpašu uzmanību jautājumiem par meža apsaimniekošanu, meža audzēšanu un kopšanu, koksnes produktu izmantošanu un dabas aizsardzību mežā.
Pasākumā piedalījās mežsaimniecības speciālists Aivars Skrinda, pēc diskusijas notika neliela ekskursija Līksnas muižas parkā , kur tika sniegta informācija par koku un krūmu sugām.