“Meža un dārza dienas” Līksnas pagastā

Līksnas pagasta pārvalde Meža un dārza dienu ietvaros ir paveikusi šādus darbus:

 • Līksniešu iesniegto fotogrāfiju fotoizstāde “Kad uzzied vasara” Līksnas bibliotēkā;
 • Muižas parkā :
 • Uzcelta jauna nojume;
 • Uzstādīta āra tualete;
 • Izveidoti vairāki objekti- pulksteņcilvēks, vārti-arka, velēnu gulta;
 • Ierīkotas puķu dobes;
 • Iestādīti 12 ceriņu krūmi un 3 vilkābeles.
 • Pie daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 5  atjaunots bērnu rotaļu laukums:
 • Uzstādīts karuselis;
 • Izgatavots bērnu rotaļu namiņš.
 • Iegādātas trīs biotualetes izmantošanai pie kapiem.

Izsakām pateicību par ieguldīto darbu algotajiem pagaidu darbiniekiem un sociālajai darbiniecei Elvīrai Vorošenai.