Par ierobežojuma ceļa zīmju uzstādīšanu

Par ierobežojuma ceļa zīmju uzstādīšanu

Līksnas pagasta pārvalde informē, ka tiks uzstādītas auto ceļiem svara ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 “Masas ierobežojums 7 tonnas” uz ceļa Nr.68-14 “V713 –  Zeltapurvs”, uz ceļa Nr.68-20 “Mežciems – Ļūbaste” un Nr.68 – 33 “Lūbaste-Ļūbaste”.