Par koku nozāģēšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” Līksnas pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku nozāģēšanu:

  • 3 bērzi, 1 lapegle – Vaikuļānu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
  • 11 liepas, 1 bērzs, 1 priede – Patmaļu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads) attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@liksna.lv vai zvanot  uz mājas lapā  (www.liksna.lv) norādītajiem tālruņiem, no 2020.gada  17.aprīļa līdz 2020.gada 8.maijam, plkst.10.00.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.