Pārstāvji no Daugavpils novada piedalījās Erasmus + projekta aktivitātēs Itālijā.

Laika posmā no 10. – 17. jūnijam Sorbo San Basile, Itālijā norisinājās Erasmus + projekts  “No dabas mēs mācāmies”, kurā piedalījās 31 dalībnieks. Projektā tika pārstāvēta Grieķija, Itālija, Latvija, Polija, Spānija un Turcija. Daugavpils novadu pārstāvēja Naujenes novadpētniecības muzeja pārstāve Māra Kampāne, Līksnas pagasta kultūras nama amatierteātra “Maskas” vadītājs Māris Korsiets un Līksnas pagasta kultūras nama direktore Sanita Pinupe. Projekta mērķis bija ar neformālās izglītības metodēm attīstīt prasmes un iemaņas darbam ar dažādām vecuma grupām, piesaistot darboties lauku apvidū.

Daugavpils novada pārstāvji atzīst, ka šis projekts veicināja starptautisko kontaktu veidošanos nākamajiem pasākumiem un projektiem, kā arī tika iegūtas interesantas aktivitāšu idejas darbam ar kolektīviem.

Izsakām Lielu pateicību Daugavpils novada kultūras pārvaldei par doto iespēju iepazīt citu kultūru tradīcijas un pilnveidot savas prasmes!

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Pinupe

Līksnas pagasta kultūras nama direktore