Pasākums “Ielaid sirdī pavasari”

29. aprīlī kafejnīcā “Virāža” pulcējās Līksnas pagasta pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām pasākumā “Ielaid sirdī pavasari!”. Pasākuma laikā tika pasniegtas pateicības aktīvākajiem pagasta pasākumu apmeklētājiem, aktīvākajiem lasītājiem Līksnas bibliotēkā, izstādes “No pūra lādes” dalībniekiem un aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka” par organizēto Pūpolsvētdienas labdarības akciju.
Visus priecēja Tihovsku ģimene.
Paldies par pasākuma organizēšanu Līksnas pagasta pārvaldei un pasākuma atbalstītājiem J. Jalinskai un V. Kalānam!